ELTE BTK, TáTKDeviancia médiareprezentációi II.
(S302/ae1, BBN-KOM-201/e)

2008-2009 II. félévA félév során folytatjuk a 2008/2009-es els félévben megkezdett munkát, mely alkalmat adott arra, hogy belegondoljunk a deviancia társadalmi konstrukciójának mélységeibe, s megismerkedjünk néhány deviancia válfajjal és a rávonatkozó elméletekkel. Ebben a félévben szélesítjük a spektrumot, bekapcsolva ismeretelméleti, mveldéstörténeti szempontokat, s fokozottabban támaszkodunk a hallgatók aktivitására. A menetrend hasonló, mint az els félévben volt. Egyik héten film, a másik héten eladás és megbeszélés.Eladók:

Bíró Judit

Csepeli György

Prazsák GergSzámonkérés:

A kurzus végére a hallgatók egy maguk választotta deviancia témájában video-blogot készítenek, vagy valamelyik órán látott filmet 10-15 oldalas esszében elemzik. A vizsgán a beadott munkát meg kell védeni. Csak az a hallgató vizsgázhat, aki vizsga-blogját, dolgozatát a vizsga eltt legalább 5 nappal elküldi a deviancia@gmail.com címre. Az osztályozás során figyelembe vesszük az órákon mutatott aktivitást, a házi feladatok elvégzését, valamint az évet lezáró vizsgán elért eredményt.MenetrendII.13. Surányi Judit: Tiszta románcII.20. Bíró Judit eladásaII.27. Bunuel: A szabadság fantomjaIII.6. Csepeli György eladása: Kultúra és devianciaIII.13. Bunuel: A nap szépeIII.20. Csepeli György eladása: A bennünk él deviánsIII.27. Lev Kulidzhanov: Bn és bnhdés I.IV.3. Lev Kulidzhanov: Bn és bnhdés II.IV.8-14. Tavaszi szünetIV.17. René Allio: Én, Pierre Riviere, aki megöltem anyámat, húgomat és öcsémetIV.24 Bíró Judit eladása: Dokumentum - monumentumV.15.Rendrség-történeti múzeumIrodalom

Csepeli, Gy. 2009. A deviancia változatai. Jel-Kép

Foucault, M. 2004. A bolondság története. Budapest:Atlantisz

Foucault, M. 1990. Felügyelet és büntetés. Budapest:Gondolat